Akademik Çalışmalar

BİYOTEK 15‘in kurucusu Prof.Dr Gülşen ALTUĞ’un su bilimleri ve mikrobiyoloji alanındaki bazı akademik çalışmaları aşağıdadır.

Akademik çalışmalarımızın tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye Denizlerinden (Deniz Suyu, Sediment, Biyota) İzole Edilen Bazı Bakterilerin Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması. TÜBİTAK (1005)114Y690, 2015-2017.

Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Bakteriyolojik Kirliliğin İzlenmesi İ.Ü. BAP 22244, 2016-2017

Güllük Körfezi Ekosisteminin Bakteriyolojik Analizlerle Araştırılması TÜBİTAK (1001). 110Y243, 2011-2013.

Gökçeada (Ege Denizi) Deniz Süngerleri Ekstraktlarının Anti-bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması TÜBİTAK (1002) 112Y236, 2012-2013.

Marmara ve Ege Denizi Süngerlerinin Anti-bakteriyel Etkileri ve Epibiyotik Bakteri Kompozisyonlarının Araştırılması İ.Ü. BAP 39553, 2013-2014.

Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Patojen Bakteriler ve Bakteriyolojik Kirlilik İ.Ü. BAP 24579, 2012-2013

Marmara Denizine Giriş Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri İ.Ü. BAP 3137, 2007-2011.

Türkiye Denizleri Yüzey Sedimentlerinde Kültür Edilebilir Bakteri Çeşitliliği İ.Ü. BAP20928 2011-2012

Kuzey Ege ve Güney Marmara Denizi Biyolojik Çeşitliliğinin Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Verilerle Değerlendirilmesi TÜBİTAK (1001)105Y039 2005-2007.

Altuğ G, Gurun S, Ciftci Türetken PS, Kalkan S. 2016. Levels of Bio-İndicator Bacteria Transported to the Black Sea by the Riva Stream, Istanbul, Turkey. Int J Marine Sci Ocean Technol. 3(5), 45-49.

Çardak M., Altuğ G., May M., Erol Ö., 2016 “Investigation of the Distribution of Antibiotic Resistance and the Presence of Vancomycin-Resistance Genes (vanA and vanB) in Enterobacteriaceae Isolated from the Sea of Marmara, Canakkale Strait And Istanbul Strait, Turkey”, Oceanological and Hydrobiological Studies 45:(2) ,DOI:10.10.1515/ohs-2016-0017.

Çardak, M., Altuğ G., Türetken Çiftçi P. S. 2015 “Variations of Culturable and Metabolically Active Bacteria in a Stratified Water Column: The Example of Istanbul and Çanakkale Straits, Turkey” International Journal of Environmental Research, 9: (4), 1334-1340.

Turetken P.S.C., Altuğ G., 2016 “Bacterial Pollution, Activity and Heterotrophic Diversity of the Northern Part of the Aegean Sea, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, vol.188,

Kalkan S, Altuğ G. 2015 “Bio-Indicator Bacteria and Environmental Variables of the Coastal Zones: The Example of the Güllük Bay, Aegean Sea, Turkey” Marine Pollution Bulletin, 2015, 95(1): 380-384.

Çardak, M., Altuğ G. 2014. Species Distribution and Heavy Metal Resistance of Enterobacteriaceae Members Isolated from Istanbul Strait F. Environmental Bulletin Vol. 24; No. 11.2620-2626.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., 2013.”First Records and Micro-Geographical Variations of Culturable Heterotrophic Bacteria in an Inner Sea (The Sea of Marmara) Between the Mediterranean and the Black Sea, Turkey. “, Turkish Journal of Biology, vol.37, pp.184-190

Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., 2012. “Occurrence of Pathogenic Bacteria in Some Ships’ Ballast Water Incoming from Various Marine Regions to the Sea of Marmara, Turkey”, Marine Environmental Research, vol.81, pp.35-42.

Çiftçi P.S., Çardak M., Altuğ G., “The Levels of Indicator Bacteria Transported to the Black Sea by the Sakarya River (Karasu Region)”, J. Black Sea/Mediterranean Environment., vol.17, pp.15-66, 2011.

Altuğ G., Aktan Turan Y., Oral M., Topaloğlu B., Dede A., Keskin Ç., İşinibilir Okyar M., Çardak M., Çiftçi P.S., “Biodiversity of the Northern Aegean Sea and Southern Part of the Sea of Marmara, Turkey.”, Marine Biodiversity Records, vol.4, pp.1-17, 2011.

Barlas Turan N., Altuğ G., “Remediation Effects of Adapted Bacteria Cultures on Water Quality: An Example of Petrochemical Industry”, J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.17, pp.203-215, 2011.

Kalkan S., Altuğ G. 2016. The occurrence of Sphingomonas paucimobilis and S. thalpophilum in various marine regions of Turkey Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, p 269, 41st CIESM Congress 12-16 September, Kiel, Germany

Ciftci Turetken Pelin S., Altuğ G. 2016. Enzyme Expression Profiles of Heterotrophic Bacteria & Nutrient Levels in Sea Water, Gökçeada Island, Aegean Sea, Turkey Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, p 267, 41st CIESM Congress 12-16 September, Kiel, Germany.

Cardak M., Altuğ G. The Occurrence of Aeromonas Hydrophila in Various Marine Environments in Turkey Rapp. Comm. int. Mer Médit., 41, p 258, 41st CIESM Congress 12-16 September, Kiel, Germany

Çiftçi Türetken, P. S., Altuğ, G., Gürün, S., Kalkan, S., 2016 “The Occurrence and Distribution of Vibrio Species in the Various Marine Areas, Turkey”, 51st European Marine Biology Symposium, Rodos, Yunanistan, 26-30 Eylül 2016, pp. 20-20

Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G. 2015. Investigation of Metabolically Active Bacteria Levels around Gökçeada Island (The Northern Part of Aegean Sea), Turkey, 6th Congress of European Microbiologists. 7-11 Haziran 2015

Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., “Diversity of surface-associated bacteria and antibacterial activity of the Marine Sponges collected from Marine Areas of Turkey”, 6th Congress of European Microbiologists. Maastricht, HOLLANDA, 7-11 Haziran 2015, pp.2-2

Altuğ, G. 2016 Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Biyoteknolojik Potansiyelleri. Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı Çalıştayı Bildiriler Kitabı Ed. G. Altuğ s 7-20.

Çiftçi Türetken P. S., Altuğ G., Gürün S. ,Kalkan S., Topaloğlu B. (2016) Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite. Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı Proje Çalıştayı Bildiriler Kitabı Ed. G. Altuğ s. 21-33.

Altuğ G., Çiftçi Türetken P. S Gürün S., Kalkan S. (2016). Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği. Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı Proje Çalıştayı Bildiriler Kitabı Ed. G. Altuğ s. 41-52.

Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çiftçi Türetken P. S. (2016). Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yeteneklerinin Araştırılması. Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı Proje Çalıştayı Bildiriler Kitabı Ed. G. Altuğ s.52-67

Çardak M., Altuğ G. 2016 Türkiye Denizlerinde Ağır Metal Tuzlarına Dirençli Bakteriler, Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı Proje Çalıştayı Bildiriler Kitabı Editör G. Altuğ s 88-99.

Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çiftçi Türetken P.S. 2016 Marmara Denizinde Bakteriyolojik Kirlilik, II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No 95. s 62-67

Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G. 2016 “Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyi ve Çeşitliliğinin Araştırılması”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, ss.93-94.

Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağıroğlu M.S., ve diğ. 2016. “Karadeniz’in Oksik, Suboksik ve Anoksik Zonlarının Metagenomik Örneklerinin Mikrobiyal Çeşitliliği Sinop, Türkiye.”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, ss.98-99

Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S., Vural B., 2016 “Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tarihi Yapılarda Biyolojik İyileştirme Amaçlı Kullanımının Araştırılması”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs – 3 Haziran 2016, ss.85-8

Altuğ G. 2016 Çevresel Durum Tanımlamasında Bakterilerin Rolleri ve Türkiye Denizlerinde Patojen Bakterilerin Dağılımları. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’21-23 Aralık Ankara

Altuğ G., Saraç A. , Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sagiroglu M.S., Albayrak G., Yörük E., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Brennan M.L. 2014.  “Black Sea Microbiology and Results from Nautilus Sampling: The Microbial Diversity of Metagenomic Samples of Sediments at Oxic, Anoxic and Suboxic Zones”, Archaeological Oceanography in the Mediterranean and Black Sea, Bodrum Türkiye, 19-21 Ekim 2014. pp.6-7

Çiftçi P.S., Altuğ G., 2014. “Seasonal Variations of the Levels of Total and Culturable Heterotrophic Bacteria around Gokceada Island (The Northern Aegean Sea), Turkey”, 40th CIESM Congress, Marsilya, Fransa, 11 Kasım 2013 – 16 Mayıs 2014, pp.1-1

Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S. 2013 “Comparison Of Bacterial Diversity In Eastern Mediterranean, Northern Aegean Sea And The Sea Of Marmara, Turkey. “, 40th CIESM Congress, Marsilya, Fransa, 11-16 Kasım 2013, pp.3-3.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S. 2013 “The Comparison Of The Level Of Metabolically Active Bacteria In The Northern Aegean Sea And The Sea Of Marmara, Turkey.”, 40th CIESM Congress, Marsilya, Fransa, 11-16 Kasım 2013, pp.2-2

Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi P.S., “The Occurrence of Pathogenic Bacteria in Some Ships’ Ballast Water Coming from Various Marine Regions to the Sea of Marmara, Turkey “, 2nd IMO-GloBallast and IMarEST Shipbuilders’ Forum on the Ballast Water Management Convention, İstanbul, 25-28 Ekim 2011

“Distribution Of Indicator Bacteria In Recreational And Fish Farming Areas Of Gulluk Bay, Turkey”, Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, Japonya, 2-11 Kasım 2011, pp.25-25.

Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., “Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyi ve Çeşitliliğinin Araştırılması”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs – 3 Haziran 2016, ss.93-94.

Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çiftçi Türetken P.S. 2016 Marmara Denizinde Bakteriyolojik Kirlilik, II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No 95. s 62-67

Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağıroğlu M.S., et al.,”Karadeniz’in Oksik, Suboksik ve Anoksik Zonlarının Metagenomik Örneklerinin Mikrobiyal Çeşitliliği Sinop, Türkiye.”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs – 3 Haziran 2016, ss.98-99

Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S., Vural B., “Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tarihi Yapılarda Biyolojik İyileştirme Amaçlı Kullanımının Araştırılması”, Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, 31 Mayıs – 3 Haziran 2016, ss.85-86

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Koşal Şahin S., “Tunceli İli Dereleri (Koyun, Yeşilyazı, Değirmendere, Mercan, Millipark) Yüzey Sularında Biyo-İndikatör Bakteri Düzeyleri”, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014, ss.28-31.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S.,  Marmara Denizinin Mevcut Kirlilik Kaynakları ve Yansımaları. Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara Sempozyumu Bildiriler Kitabı, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın no 79 İstanbul, 2013

Kalkan S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Hulyar O., “Güllük Körfezi (Ege Denizi)Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri Ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi”, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu Erzurum, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, ss.283-284.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., “Güllük Körfezi’Nde Bakteriyolojik Çeşitlilik”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.3-6.

Balkis N., Aksu A., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., “Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.25-29.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Hulyar O., “Güllük Körfezi’nde (Ege Denizi) Sediment ve Deniz Suyunda Heterotrofik Aerobik Bakteri ve Toplam Organik Karbon Düzeyi”, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , Erzurum, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, ss.273-274.

Çiftçi P.S., Çardak M., Altuğ G., Güneş K. , “Sapanca Gölü’Nden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yetenekleri”, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , Erzurum, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, ss.275-276.

Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., Hulyar O., “Güllük Körfezi’Nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik Ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması”, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , Erzurum, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, ss.287-288.

Altuğ G., Topaloğlu B., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., “Marmara Denizi’Nden Toplanan Süngerlerin Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması “, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , Erzurum, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, ss.429-430.

Gürün S., Altuğ G., “Güllük Körfezi’Nde Bakteriyolojik Kirlilik Ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.10-15.

Kalkan S., Altuğ G., “Güllük Körfezi Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkileri”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.19-21.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., “Güllük Körfezi’Nden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilik Frekansları”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.7-9.

Altuğ G., “Güllük Körfezi Ekosisteminin Bakteriyolojik Analizlerle Araştırılması Proje Takdimi”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.1-2.

Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., “Güllük Körfezi’Nden İzole Edilen Bakterilerde Ağır Metal Dirençlilik Frekansı”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.30-32.

Çiftçi P.S., Kalkan S., Çardak M., Gürün S., Altuğ G., “Güllük Körfezi’Nde Besin Tuzu Ve Değişken Parametreler”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.16-18.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Hulyar O., “Güllük Körfezi’nde Sediment ve Su Kolonunda Heterotrofik Bakteri Bolluğu ve Toplam Organik Karbon Düzeyi”, Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, 10 Mayıs 2013, ss.22-24.

Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., “Screening Of Potential Anti-Bacterial Activity Of Marine Sponge Extracts From Gökçeada Island, Aegean Sea, Turkey”, First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics. Muğla, 24-25 Mayıs 2012, ss.39-53.

Altuğ G., Gürün S., Yüksel B., Memon A.R., “Oil Hydrocarbon Degradation Effects Of Some Bacteria Isolated from Various Environments In Turkey.”, First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics. Muğla, Türkiye, 24-25 Mayıs 2012, ss.10-25.

Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., Gürün S., “Marmara Denizi’Ne Giriş-Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri. “, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, ss.133-134.

Çiftçi P.S., Altuğ G., “Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyinin Araştırılması. “, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012 , ss.132-133.

Kalkan S., Altuğ G., Çardak M., Gürün S., Çiftçi P.S., “Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması”, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, ss.135-136.

Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., “Güllük Körfezi’Nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu Ve Bolluğunun Araştırılması. “, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, ss.188-189.

Yüksel B., Yıldızhan Y., Ertekin Ö., Onarıcı S., Külen O., Selçukcan Erol Ç., Keskin B.C., Kurtoğlu H., Kösesakal T., Gerdan Ö.F., Ünlü S., Gürün S., Altuğ G., Güneş G., Baykal A.T., Memon A., “Petrol Hidrokarbonlarıyla Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonunda Kullanılabilecek Organizmaların Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi”, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, 22-25 Kasım 2011.

Altuğ G., Gürün S., Yüksel B. , Memon A.R., “Doğal Ortamlardan İzole Edilmiş Bakterilerin Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Alanların İyileştirilmesinde Kullanımının Araştırılması”, II. Ulusal Toprak ve Su Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 22-25 Kasım 2011, ss.15-15.